Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, które poza szpitalem udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Może to być np. udar mózgu, zawał serca, upadek z wysokości czy wypadek komunikacyjny.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

 • Zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
 • Zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Zespół ratownictwa medycznego przewozi osobę wymagającą pomocy medycznej z miejsca zdarzenia do:

 • najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
 • szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania, np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo do ośrodka kardiologii interwencyjnej.

Aby ustalić wskazania do przyjęcia pacjenta w ośrodku specjalistycznym, zespoły ratownictwa medycznego korzystają z rozwiązań telemedycyny służących teletransmisji danych do szpitala docelowego (np. zapisu EKG).

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ posiada 6 zespołów ratownictwa medycznego - 1 zespół specjalistyczny typu S oraz 5 zespołów podstawowych typu P. Zespoły ZRM stacjonują w czterech lokalizacjach na terenie powiatu przemyskiego a sposób rozmieszczenia określony jest w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podkarpackiego, przygotowywanym i aktualizowanym przez wojewodę podkarpackiego.
Zgodnie z art. 24 ustawy o PRM wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

 1. mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców,
 2. trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców,
 3. maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Wykaz miejsc stacjonowania zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego Wojewódziej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ:

 • Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 85 - Zespół typu S - R05 05 oraz Zespół typu P - R05 16
 • Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 - Zespoły typu P - R05 18 i R05 20
 • Bircza, ul. Rynek 3 - Zespół typu P - R05 22
 • Fredropol 40 - Zespoł typu P czasowy 16 godzin - R05 24
 • Nienadowa 502a - Zespół typu P - R05 26
 • Jarosław, ul. 3-go Maja 70 - Zespół typu S - R05 01
 • Jarosław, ul. 3-go Maja 70 - Zespół typu P - R05 02
 • Jarosław, ul. 3-go Maja 70 - Zespół typu P czasowy 12 godzin- R05 04
 • Radymno, ul. Legionów 1 - Zespół typu P - R05 06
 • Pruchnik, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 9 - Zespół typu P - R05 08
 • Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E - Zespół typu S - R05 07
 • Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E - Zespół typu P - R05 28
 • Kańczuga, ul. Parkowa 1 - Zespół typu P - R05 30
 • Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 - Zespół typu S - R05 03
 • Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 - Zespół typu P - R05 10
 • Jędrzejówka 132 - Zespół typu P - R05 12
 • Stary Dzików, ul. Kościuszki 83 - Zespół typu P czasowy 16 godzin - R05 14