Zespół Ratownictwa Medycznego wzywamy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta dzwoniąc na numer alarmowy:

999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne 112 - Ogólnopolski numer alarmowy wszystkich służb

Po zgłoszeniu się dyspozytora medycznego należy podać najważniejsze informacje, tj.:

  • dokładne miejsce zdarzenia - adres,
  • lokalizacja,
  • punkty orientacyjne,
  • konkretny kilometr na drodze,
  • powód wezwania np. wypadek komunikacyjny, upadek z drabiny, utonięcie. atak padaczki, itp.,
  • kto potrzebuje pomocy - ilość i stan poszkodowanych,
  • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora