W związku z rozpoczęciem realizacji przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ Projektu „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ w walce z COVID - 19 nr POIS.09.01.00-00 – 0378/20", współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest CENTRALNĄ PLATFORMĄ ADMINISTROWANĄ PRZEZ PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SPZOZ ZAPEWNIAJĄCA OBSŁUGĘ PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PODMIOTACH LECZNICZYCH PODLEGŁYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

Informujemy, że wymazy w kierunku badania SARS-CoV-2 odbywa się w dniach i godzinach podanych poniżej:

Poniedziałek - 15:00 - 18:00

Wtorek - Piątek 08:00 - 11:00

Sobota - Niedziela 08:00 - 10:00 

W punkcie pobrań realizowane są wyłącznie zlecenia pacjentów skierowanych przez lekarza POZ.

Zapraszamy do składania ofert na udzielnia świadczeń.

Konkursy

Uwaga !!!!

Nastąpiła zmiana w ogłoszeniu, prosimy o zapoznanie się.

Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza serdecznie do udziału w regionalnych warsztatach online “Strata Czasu to Strata Mózgu”

W przypadku udarów mózgu, o możliwości ratowania pacjenta przed śmiercią lub niepełnosprawnością decydującą rolę odgrywają służby ratownictwa medycznego, dyspozytornie medyczne (999) i Centra Powiadamiania Ratunkowego (112).